בלוג לנושאי מדע scienceblog.galbarak.co.il » חיי נמטודה הוארכו פי 2

חיי נמטודה הוארכו פי 2

מאת גל ברק

מדענים הצליחו להאריך חיי נמטודה פי 2, ללא תופעות הלוואי שנצפו בפעמים הקודמות שנעשה הניסוי. הנמטודה היא תולעת קטנה, שמדענים שעוסקים בגנטיקה אוהבים (לעשות עליה ניסויים, כלומר ), משום פשטות ה-DNA שלה, ואורך החיים הקצר שלה, שמאפשר לעשות ניסויים במספר דורות במהירות. בעבר הצליחו מדענים, להאריך את חייה של הנמטודה פי 2, כמו במקרה הזה, אולם תוצאת לוואי של השינוי הגנטי שבוצע, היא שהתולעת איבדה את היכולת להתרבות. המדענים שביצעו את המחקר החדש, הצליחו להמנע מתופעת הלוואי, ע“י כך שדאגו שהשינוי הגנטי יבוא לידי ביטוי אך ורק לאחר גיל ההתבגרות של התולעת (4 ימים).

הגן שאותו צריך לשנות כדי ליצור את התופעה זוהה בעוד מספר בעלי חיים, ולא מן הנמנע שקיים גם באדם. אולם הארכת חיי אדם בשיטה זו רחוקה מאד ממימוש (אם בכלל אפשרית) בגלל מורכבות גוף האדם, וכמובן, ההבדל הברור בין האדם לבין הנמטודה.
המדע נמצא אך ורק בתחילתו של השימוש בידע שנצבר על ה-DNA במדע הגנטי בכלל, ובאדם בפרט. המצב הוא שכיום יודעים את תפקידם ומשמעותם המלאה של גנים מועטים, יחסית למספר הגנים הקיימים באדם, או בכל בעל חיים מורכב אחר. עוד פחות יודעים על ביצוע השינויים בהם, בצורה שלא תיצור תופעות לוואי שליליות… פשוט, כדי למצא את כל תופעות הלוואי, צריך להכיר את כל המערכת…
למעשה, אפילו שיבוט, כלומר שימוש ב-DNA שלם, נתון, של בעל חיים מורכב או של אדם, אינו אפשרי כיום ללא סיכון רב (אם לא מוחלט) של התפתחות תופעות לוואי בלתי רצויות.
אנו עדיין בראשית יצירת הדברים. אבל ההתעסקות הזו, הניסוי והטעיה, היא הדרך להשיג התקדמות, היא הדרך המדעית, והיא הדרך שבסופו של דבר תוביל לאפשרויות הגלומות במחקר הגנטי.

מקור (כתבה על המחקר) : NewScientist

הסיפור הזה סגור לתגובות כרגע.