בלוג לנושאי מדע scienceblog.galbarak.co.il » עדכון: הפטנט על אבחון נשים יהודיות אשכנזיות ניתן.

עדכון: הפטנט על אבחון נשים יהודיות אשכנזיות ניתן.

מאת גל ברק

אנשים שונים התבטאו בקשר לאפשרות הערעור, אולם כרגע לא ברור אם הדברים ישתנו.

הסיפור הזה סגור לתגובות כרגע.