בלוג לנושאי מדע scienceblog.galbarak.co.il » כמה מזהמים הטבע באמת סופג?

כמה מזהמים הטבע באמת סופג?

מאת גל ברק

במקומות רבים בעולם, ישנן תחנות לניטור זיהום אויר. אבל נתון אחד, שיכל להיות מאד מועיל, לרוב אינו ידוע: עד כמה באמת הטבע יעיל ב“העלמת“ המזהמים? כמה מהר הטבע ”מטפל“ בהם?

באוגוסט 2003, איזורים נרחבים של ארה“ב וקנדה היו בעלטה, כתוצאה מתקלה ברשת החשמל, שגרמה להפסקת פעילותן של תחנות כח רבות. ב-NewScientist מדווחים כי חוקרים מארה“ב ניצלו את התקלה, ובדקו מהי כמות המזהמים אשר נשארו באויר, כיממה לאחר תחילת התקלה, ועד כמה מהירה היתה השפעת הפסקת פעילות התחנות על כמות המזהמים באויר.

החוקרים מדדו את כמות המזהמים, והשוו אותם ליום בעל מזג אויר דומה, בשנה שלפני כן.
בעוד שנצפתה כמות דומה של מזהמים אשר נפלטים מכלי רכב, כמות המזהמים הנוצרים גם בתהליך הפקת החשמל, קטנה, לפעמים באופן משמעותי ביותר. כמות הגז דו-תחמוצת הגופרית ירדה בכ-90 אחוז, למשל. כמות האוזון, גז המזיק לסביבה כשנמצא בקרבת הקרקע, ירדה בכמחצית.

הסיפור הזה סגור לתגובות כרגע.