בלוג לנושאי מדע scienceblog.galbarak.co.il » ניסויים בשליטה מוחית - עכשיו גם בבני אדם

ניסויים בשליטה מוחית - עכשיו גם בבני אדם

מאת גל ברק

אנו עוד רחוקים מהשלב שבו ניתן יהיה להחליף איברים פגומים בתותבות רובוטיות, אשר נשלטות על ידי אותות ישירים מהמוח, אך אנו מתקדמים, בצעדים קטנים, למצב בו הדבר יהיה אפשרי. ב- MSNBC מדווחים כי לאחרונה בוצע ניסוי, המהווה צעד נוסף המקרב אותנו לחזון הנ“ל.
הניסוי כלל, לראשונה, מדידה וניתוח של האותות שנקלטו דרך אלקטרודות, ממוח של אדם.

החוקרים ניצלו את העובדה שבניתוחים מסויימים, שנעשים בחולי פארקינסון, מחברים הרופאים מערך זמני של 32 אלקטרודות למוח החולה. לחוקרים ניתן מרווח של 5 דקות במהלך הניתוח, שבו ניתנה להם אפשרות לערוך את הניסוי, ולבדוק האם מחשב המחובר למוח החולה, שנמצא בהכרה מלאה במהלך הניתוח והניסוי, יוכל לזהות את האותות ששולטים בתנועותיו של החולה, כאשר זה משחק במשחק מחשב פשוט.

בעוד שבניסוי הנוכחי לא נבדקה שליטה מוחית של החולים במערכת מכנית כלשהי, קופים עליהם בוצעו ניסויים דומים בעבר, הגיעו לרמת לרמת שליטה כזו שאף הבינו שאין צורך להזיז את היד כדי לגרום לתנועה של זרוע מכנית, והמשיכו לשלוט ולהזיז אותה תוך שימוש במחשבה בלבד.
האם אנו קרובים לשימוש במערכת כזו, כך שמשותקים יוכלו לשלוט על סביבתם בצורה טובה יותר, בכח המחשבה בלבד? קשה להעריך. אך ללא ספק, אנו מתקדמים בכיוון.

עוד משהו: אחד הקישורים שנמצא באותה הכתבה, מכיל מפה יפה של איזורי המוח השונים, פעילויות המיוחסות לאותם האיזורים וקצת הסברים נוספים. מומלץ.

תגובה אחת לסיפור ”ניסויים בשליטה מוחית - עכשיו גם בבני אדם“

  1. מאת יששכר סבארי:

    אני מוכן להיות שפן נסיון בניסוי אשר יגביר את יכולתי בהרמת חפצים וכדומה אני איני יודע אם זאת אמיתי אך אם כן אנעי מוכן אך לפי דעתי זה אינו אמיתי רק סברטים