בלוג לנושאי מדע scienceblog.galbarak.co.il » Nature web focus: RNAi

Nature web focus: RNAi

מאת גל ברק

מדי פעם, מעלים ב-Nature מספר מאמרים וכתבות העוסקות בנושא מסויים, ואשר פתוחים לקריאה לקהל הרחב ללא תשלום. אני לא נוהג לכוון לדברים אלו בשל רמתם הגבוהה יחסית, הדורשת ידע רב בנושא, אולם הועלה חומר בנושא RNA interference…. אז החלטתי בכל זאת :)

RNAi היא השיטה שבה משתקים פעולתם של גנים מסויימים (עפ“י בחירת המשתמשים בה) וכך ניתן לגלות, פעמים רבות (ע“י גילוי של ”מה לא עובד“) תפקידיהם של הגנים המשותקים. בצורה זו ממפים את הגנים, ומוצאים מה אחראי על אילו מנגנונים בגוף בעלי חיים או צמחים.

רוב המאמרים די כבדים (אפילו מאד) אבל לאנשים בעלי רקע כלשהו בנושא, זה יכל להיות מאד מעניין :)

http://www.nature.com/focus/rnai

הסיפור הזה סגור לתגובות כרגע.